Opsjoner!


+  

 

 

Opsjoner kan i mange tilfeller doble investert kapital bare etter noen timer hvis du velger riktig mellom PUT eller CALL. Tren gjennom en demokonto for opparbeidelse av kompetanse for opsjonshandel. Prisene for opsjoner i dette markedet er enten i USD eller Euro. Satser du for eksempel 10 000 NOK for valgt opsjon vil demokontoen bli belastet for denne summen. Velger du en PUT opsjon vil denne vanligvis stige i verdi hvis hovedindeksen viser minus. Velger du en CALL opsjon vil denne vanligvis stige i verdi hvis hovedindeksen viser pluss.

+